Abdullah Gul

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Abdullah Qul

Abdullah Gul — (tyrk. Abdullah Gül 29) (oktjabr 1950-). Ce Tyrkijə 11-minə prezidente. Ce Tyrkijə Kajseri šəhərədə bə dynjo omə. Əslyš ərəbe. Əcəj jolə dədə ce SiirtikuKajseri omə. 1983-1991-minə soronədə İslam İnkišaf Bəngədə ko kardəše. 1995-minə sorədə əj ce Rifah partijaku Tyrkijə deputat vyžnijedən. 1992-2001-minə soronədə cy Ávropə Šurada ko kardedə. 2003-sorə əv ce Tyrkijə jolə naziri 1-minə maven bedə. 24 aprel 2007-minə sorədə əj ce Tyrkijə prezident vyžnijedən. 2 gylə zoəš, 1 gylə kinəš heste. Ərəb, ingilis zyvonon zynedə