Bə mətni dəvarde

Abdullah II

Сe Vikipediá
Abdullah II ibn Əl-Huseyn

Abdullah II ibn Əl-Husejn (عبد الله الثاني بن الحسين‎, 30 janvar 1962) — cy İordanija 4-minə krale. Əv Če İordanija 3-minə kral Husejn İbn Talali jolə zoaj. Ammanədə bə dynjo mə. Əcəj pyə ce İordanija 3-minə kral bə. Əcəj inə ingilise. Syftə Ammanədə pešy Dyždə Britanijədə hərbi məktəbyš handəše. 7 fevral 1999-minə soriku İordanija krale. Ženyš Kuvejtədə jol byə fələstinyže. 2 gylə zoəš, 2 gyləjən kinəš heste.