Bə mətni dəvarde

Abdullah Ibn Abdul Əziz

Сe Vikipediá
Abdullah İbn Abdul Əziz

Abdullah Ibn Abdul Əziz (1 avgust 1924 - 23 janvar 2015) — cy Səudijjə Ərəbistoni 6-minə krale. Cy Səudijjə Ərəbiston kišvəri ofajə kardəkəs Abdul Əziz İbn Səudi zoaj. Cy dynjo ən ərbobə odəmonədə gyləje. Səudijjə Ərəbistonədə bə dynjo omə. Syftə əv cy Məkkə mer byə. Pešy 1962-minə sorədə əv cy Səudijjə Ərəbistoni Milli Gvardija rəhbər byə. 1975-minə sorədə əv cy Səudijjə Ərəbistoni jolə naziri 2-minə maven byə. 1 avgust 2005-minə soriku cy Səudijjə Ərəbistoni krale. 23 janvar 2015-minə sorədə mardə.