Bə mətni dəvarde

Abdullah Rahmən Ibn Fajsal

Сe Vikipediá
A photograph of Abdul Rahman bin Faisal seated and dressed in traditional Arabian clothing
Abdul Rahmən İbn Faysal

Abdullah Rahmən Ibn Fajsal — (1850-1928). Ce 2-inə Səudi davləti 3-inə rəhbər byə. Əv ce 2-minə Səudi davləti -inə rəhbər Fajsal İbn Turki zoaj. Əv ce 3-minə Səudi davləti, Səudijjə Ərəbistoni kraləti ofajə kardəkəs Abdul Əziz İbn Səudi pyəj. Əcəj xejzon Ər-Rijad šəhəri yštə pajtaxt kašone. Əv de Rəšid xejzoni čang kardyše. ym čangədə Rəšidi xejzon əj bardyše. Əv syftə bə Bəhrejn pešy bə Kuvejt vite. 1928-minə sorədə əv Ər-Rijadədə marde.