Abraham Linkoln

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Abraham Linkoln

Abraham Linkoln — (Abraham Lincoln; 12 fevral 1809-15 aprel 1865). Ce Amerika İbə Devləton 16-minə prezident bə. Millətyš ingilis byə. Əcəj pyə de inə besəvodə fermeron byən. Əv ce čohilətiku nokə be vəjnə byə. 1832-minə sorədə əv bə ləškər dəšə. 1835-minə sorədə əv ce Amerika İbə Devləton İllinojs devləti deputat byə. Linkolni 1846-minə sorədə bə Kongress vyžnijedən. 6 nojabr 1860-minə sorədə əj Amerika İbə Devləton prezident səcynjedən. 1861-1862-minə soronədə əv de Nyso Amerika čang kardedə. 30 dekabr 1862-minə sorədə əv nokon ozod kardyše. 14 aprel 1865-minə sorədə bəj teatradə gullə žəšone. 15 aprel 1865-minə sorədə əv marde.