Adriana Lima

Сe Vikipediá
Adriana Lima

Adriana Lima (Adriana Frančesča Lima 12 ijun 1981) — Cy Brazilija fotomodele. Brazilijadə bə dynjo omə. Əslyš cy Brazilija bynəjnə odəmon, sijo brazilijavyžon, gyləjən isvecrəvyžon umžəne. Cy 15 sinniku modeləti kardedə. Dynjoədə ən ve pul ǧəzənčkardə modelonədə gyləje. 2009-minə sorədə əv bə serb basketbolvoni šu šə. 2 gylə kinəš heste. 2 gylə davləti həm Serbija, həm Brazilija vətəndoj.