Aləfi səpe hokkej

Сe Vikipediá
Aləfi səpe hokkey

Aləfi səpe hokkey — Çe olimpiya vərzışonədə qıləye. Im vərzışi betonədə aləfi səpe hənək kardedən. Im vərzışədə 2 komanda bedə. Har komandadə 11 kəs bedə. İ qılə hənək 70 dəqiqə bedə. 2 hissə bedə. Har hissə 35 dəqiqə bedə. 10 dəqiqə fasilə bedə.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]