Bə mətni dəvarde

Alabama

Сe Vikipediá
Cy Alabama pərcəm

Alabama — cy AIŠi devlətonədə gyləje. Pajtaxtyš Montgomerije. Əroziš 135765 km²-e. Əholiš 4,833 miljone.