Alberto Fuximori

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Alberto Ken'ja Fuximori — (Alberto Kenja Fužimori Ynomoto; 28 ijul 1938). Ce Peru 45-minə prezident byə. Peruədə bə dynjo omə. Əslyš japone. Əcəj pyə de moə 1934-minə sorədə ce JaponijakuPeru omən. Əv yštən Fransa de Amerika İbə Davlətonədə insitutyš handəše. 28 ijul 1990-minə sorədə əj ce Peru prezident vyžnijedən. Hakimijjətədə bə soronədə diktator byə. 28 ijul 1990-22 nojabr 2000-minə soronədə əv ce Peru prezident bedə. 2000-minə sorədə əj ce vəzifəku eǧandedən. Əv bə Japonija vitedə. 11 dekabr 2007-minə sorədə əj Peruədə gətedən.