Bə mətni dəvarde

Alberto Fuximori

Сe Vikipediá

Alberto Ken'ja Fuximori — (Alberto Kenja Fužimori Ynomoto; 28 ijul 1938). Cy Peru 45-minə prezident byə. Peruədə bə dynjo omə. Əslyš japone. Əcəj pyə de moə 1934-minə sorədə cy JaponijakuPeru omən. Əv yštən Fyrəngyston de Amerika İbə Davlətonədə insitutyš handəše. 28 ijul 1990-minə sorədə əj cy Peru prezident vyžnijedən. Hakimijjətədə bə soronədə diktator byə. 28 ijul 1990-22 nojabr 2000-minə soronədə əv cy Peru prezident bedə. 2000-minə sorədə əj cy vəzifəku eǧandedən. Əv bə Japonija vitedə. 11 dekabr 2007-minə sorədə əj Peruədə gətedən.