Aleksandr Dubcek

Сe Vikipediá
Aleksandr Dubçek

Aleksandr Dubcek (Alexander Dubček 27 nojabr 1921-7 nojabr 1992) — Ce Cexoslovakija 2-minə rəhbər byə. Cexoslovakijadə bə dynjo omə. Millətyš slovak byə. Əcəj xejzon 1925-minə sorədə ce slovakə kommuniston dylədə bə Sovet İbemoni kuc kardəše. Əv Biškekədə məktəb handəše. 1938-minə sorədə əv bə Slovakija ogardəše. 1939-minə sorədə ce Cexoslovakija kommunist partija dəšə. 1968-minə sorədə komunizmədə ovaxte tərəfyš gətəše