Bə mətni dəvarde

Alija Izetbegovic

Сe Vikipediá
Aliya Izetbegovic

Alija Izetbegovic (Alija Izetbegović, 8 avgust 1925-19 oktjabr 2003) — Bosnijə inən Hersegovinə 1-minə prezident byə. Cy Bakir İzetbegovic-i pəj. Mysylmonə xejzonədə bə dynjo omə. 1946-minə sorədə əj cy islami təbliǧat barde goroš gətəšone. 1990-1996-minə soronədə Bosnijə inən Hersegovinə rəhbər byə. 19 oktjabr 2003-minə sorədə mardə.