Anar Novruzov

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Anar Gulverdi zoə Novruzov — 12 maj 1976-minə sorədə Masalu rajoni Akon (Ərkivan) gəsəbə Abasly kužədə moəku bə. Ce 7 hovə, 3 byjə oxminə əǧyle. 1983-minə sorədə bə Čəfər Čabbarly nomədə Akon di 1 numrəjnə mijonə məktəb šə. 1993-minə sorədə həmonə məktəbi məzun bə. 1994-1995-minə soronədə daveə vyronədə bə. 1995-1999-minə soronədə Hejdər Əlijev nominə İbə kəməndiron məktəbədə ali təhsyl səše. Anar Novruzov 1999-minə soriku Milli Orduədə bənəj kəšfijotəvonə zabiti bə xydmət binoš kardə, dessə Tabor komandiri sijasi koon bardə muavini vəzifə ǧədər rost bə.

Xydmət kardə soronədə hərbi texnikon syrron nyǧylo pmutəše. Əcəj de snajper avžoriku šodoə dəǧyǧ otəš dessə da kəsi sərboz ijan zabiti məhv kardəše. Bə Ermənistoni kobus pegardə "Akula" ləgəbinə kəšfijatəvon zabit Anar Novruzov bə cəmə hərb tarixi yštə nomy de ǧyzylə hə rfon nyvyštəše. Əv, xydmətədə fərǧiəti səbinə cand kərə diplom ijan de təšəkkurnomon təltif kardə bə.

Major Novruzov Anar Gulverdi zoə 2020-minə sor, ijulə mangi 14-də cəsədəli Ozarbojžon-Erməniston devlət sərhədi Tovuz rajoni istiǧamətədə šə zumandə daveədə dyšmeni hučumi navi səjədə de ǧəhrəmonəti šəhid bedə. Əcəj nəš de jolə izdihomi cəj moəmo bə Akon ǧəsəbə "Təpə" ǧəvystonədə bə zamin aspardə bə.

Kə xyvandbe, 1 zoə, 1 kinəš hestbe.