Anatoli Cubajs

Сe Vikipediá

Anatoli Cubajs (Anatóliй Borísoviç Çubáйs 16 ijun 1955) — Ce Ursijəti ən məšhurə igtisadvononədə gyləje. Belarusədə bə dynjo omə. Millətyš jəhudije. Ce davləti yštəni karde jolonədə gyləj bıa. 1991-minə soriku jolə vəzifonədə ko kardedə. 3 kərə kəxyvand bıa. 1 gylə zoəš, 1 gylə kinəš heste.