Anton Denikin

Сe Vikipediá
Anton Denikin

Anton Denikin (Antón İvánovic Deníkin, 16 dekabr 1872-7 avgust 1947) — Cy Ursijəti generalonədə gyləj byə. Sipjəgvardija rəhbər byə. Ve čangonədə ištirakyš kardəše. 1920-minə sori aprelədə Amerikə Ibyə Štatonədə kuc kardəše. 7 avgust 1947-minə sorədə AIŠonədə mardə.