Antonio Banderas

Сe Vikipediá
Antonio Banderas

Antonio Banderas (José Antonio Domínguez Banderas 10 avgust 1960) — Cy IIspanijə de Amerika İbə Davləton aktjore. Dynjo ən məšhurə aktjoronədə gyləje. Cy İspanijə Malaga šəhərədə bə dynjo omə. Əcəj bə hərbivon, moə məllim byə. Əğylətijədə əv futbolvon be pijəše. Əj 1-minə kərə 1982-minə sorədə bə kino kəšəšone. Əv aktjorəti bəpeštə həmən hanəndəj.