Antraktidə

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Antarktidə

Antarktidə — votədə materik, Antarktika votədə isə materik iyan çəy ətrofədə buə dıyon, səkuon nəzərdə qətedən.1819-21-nə sorondə materiki rus səyyahon M.Lazarev iyan F.Bellinshauzen kəşf kardəjone.1911-nə sorədə Norveç səyyohi R.Amundsen nıso qutbi kəşfış kardeşe(14 dekabr 1911).Mateiki kəfşən dı edoə bion ivrədə 14,1 mln km²-e.Antarktika isə 53,5° nıso paniku nısoədə mandə 52 mln km² kəfşən aide.Materik Hind , Aşiş iyan dı Atlantik okeanon qırd qətə buə.Mionə bılıdiş dı biə ğati ivrədə 2040m-e.Materik mionə bılındiəti dı biə ğati peqətədə dınyo ən bılındə materik bedə.Biə mionə panış 2000m, xəşəxuni poədə 4000-4500m-i rəsedə.Dınyo şinə ovi ehtiyoti 80%-ış iyoe.Materiki bion ovbıbun dınyo okeani səviyyə 60 metırikuən vey ros bəbe.Atraktida dı dreyk kəşi vasitə N.Amerikəku cobedə.Antarktida kənon Uedell, Ross, Bellinshauzen, Amundsen və s dıyo ovon şırtedə.Ən yolə ğəc Antarktida ğəce.