Aslan Masxadov

Сe Vikipediá
Aslan Masxadov

Aslan Masxadov (Masxadan Іaьlin kІant Aslan 21 sentjbar 1951 - 8 mart 2005). Ce Cecenistoni 2-minə prezident byə. Gazaxystoni Karaganda šəhərədə bə dynjo omə. Əcəj xejzoni 1944-minə sorədə deportasija kardašone. 1957-minə sorədə əv de yštə xejzoni bə Ceceniston ogardə. 1972-minə sorədə əv Tbilisi hərbi məktəbyš oroxnijəše. 1992-minə sori dekabriku Cecenistoni ləškər dəšə. 1-minə Cecenistoni čangadə ištirakyš kardaše. 27 janvar 1997-minə sorədə əj ce Cecenistoni prezident vyžnijedən. 2-minə Cecenistoni čangadə ištirakyš kardaše. 8 mart 2005-minə sorədə əj kyštəšone.