Bə mətni dəvarde

Avstralijə de Okeanijə

Сe Vikipediá
Avstralijə de Okeanijə

Avstralijə de Okeanijə — "Avstralijə" syxani məno "nyso tul" voteje. Bə materik iminə bəžən holləndijož V.janson 1606-nə sordə lyngyš bastə.1642-nə sordə isə bə materik holland A. Tasman omə. Avstraližə 1771-nə sordə ingilis č.Kuk tərəfiku kəšf buə. Č.Kuk Avstralijəvyžə kənon dəǧyǧ tədǧyǧ kardə ijən bə co giton hyškə ro nybe nišoš doe. Materik nyso ijən xəšəxuni niməkürrədə bino bedə. Dy səkuon ivrədə cej kəfšən 7.7 mln km², Okeanijə i vyrədə kəfšənyš 9 mln km²-i neze. Okeanijə-Ašiš okeani mərkəz ijən nyso-xəšəxuni poədə bino byə səkuon ijən səkuon grupi əhatə kardə.In səkuon vejni 130° xəšəxuni dyrozi dy 130° kobəson dyrozi arədə ijən 30° xərem pani dy 46° nyso pani aradə bino bedə.Səkuon ümumi sahə 1.3 mln km²-e. Ən vočibə səkuon Nuə gvinejə, Nujə Zelləndijə, Nujə Britanijə. Nujə Irlandijə,Havaj. Samoə ijən Ficie.Ən jolə ijən bandikuə reljefi malik buə səkuon okeanijə kobəson hissədəj.