Avstralijə de Okeanijə

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Avstraliyə de Okeaniyə

Avstraliyə de Okeaniyə — "Avstraliyə" sıxani məna "nıso tül" voteye.Bə materik iminə bəjən holləndiyoj V.Yanson 1606-nə sordə lınqış bastə.1642-nə sordə isə bə materik holland A.Tasman omə.Avstraliyə 1771-nə sordə ingilis C.Kuk tərəfiku kəşf buə.C.Kuk Avstraliyə kənon dəğığ tədğığ kardə iyan bə ço qiton hışkə ro nıbe nişoş doe.Materik nıso iyan xəşəxuni niməkürrədə bino bedə.Dı səkuon ivrədə çey kəfşən 7.7 mln km², Okeaniyə ivrədə kəfşənış 9 mln km²-i neze. Okeaniyə-Aşiş okeani mərkəz iyan nıso-xəşəxuni poədə bino buə səkuon iyan səkuon qrupi əhatə kardə.In səkuon veyni 130° xəşəxuni dırozi dı 130° kobəson dırozi arədə iyan 30° xərem pani dı 46° nıso pani aradə bino bedə.Səkuon ümumi sahə 1.3 mln km²-e.Ən vocibə səkuon Nuə Qvineyə, Nuə Zelləndiyə, Nuə Britaniyə . Nuə İrlandiyə,Havay. Samoə iyan Ficie.Ən yolə iyan bandikuə relyefi malik buə səkuon okeaniyə kobəson hissədəy.