Badminton

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Badminton


Badminton. Olimpiya vərzışonədə qıləye. Im vərzış XIX sasorədə ofayə bıə. Im vərzışi betonədə hənək kardedən. Im vərzış 1992-inə soriku bə olimpiya vərzışon dılə dəşə.