Bandi zebr

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Bandi Zebr

Bandi Zebr (lat. Equus zebra) - İnanqıron dastə aspon fəsilədə aspi tispir. Dı nimətispir co bedə: Hartman bandi zebr (Equus zebra hartmannae) iyan Equus zebra. Sipi riyon tanqe əve ın zebron siyo çidən. Ninqonədə riyon nanqıriku dəvom kardə.