Banglədeš

Сe Vikipediá
Ce Banglədeši parcəm

Bangladeš (বাংলাদেশ) — ce Asijə kišvəronədə gyləje.

Ce dynjo ən becizə davlətonədə gyləje. 26 mart 1971-inə sorədə ozod byə. Pojtaxtyš Dəkkəj. Əraziš 144 000 km²-e. Əholiš 163 miljone. Rəsmi zyvonyš Bengali zyvone.

Numunə:Asiyə kişvəron