Bə mətni dəvarde

Barak Obama

Сe Vikipediá
Barak Obama

Barak Obama (Barack Hussein Obama, 4 avgust 1961) — Amerikə Ibyə Štaton 44-minə prezidentə. Amerikə Ibyə Štaton 1-minə sijo prezidente. Əcəy pyə kenijəvyže, moə amerikane. Dy kərə 2008, 2012-minə soronədə prezident vyžinijəšone. 2 gylə kinəš heste.