Bə mətni dəvarde

Barbara Strejzand

Сe Vikipediá
Barbra Strejzand

Barbra Strejzand (Barbra Streisand 24 aprel 1942). Cy Amerika Ibə Davləton hanəndəj. Amerika Ibə Davlətonədə bə dynjo omə. Millətyš jəhudij. 1960-minə soronku handedə. 2 kərə šujədə byə. 1 gylə zoəš heste.