Benjamnin Franklin

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Benžamin Franklin

Benžamin Franklin (Benžamin Franklin 17 janvar 1706-17 aprel 1790). Ce Amerika İbə Davləton ofajə kardəkəsonədə gyləj byə. Amerika İbə Davləton Boston šəhərədə bə dynjo omə. Millətyš ingilis byə. Yštən mason byə. 1787-minə sorədə ce Amerika İbə Štaton konstitusija nyvyštəkəsonədə gyləj byə. 17 aprel 1790-minə sorədə mardə.