Binjəmin Netanjahu

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Binjəmin Netanjahu (2010)

Binjəmin Netanjahu (21 oktjabr 1949) — ce İsraili 17-minə jolə nazire. Ce İsraili Tel Aviv šəhərədə bə dynjo omə. Əcəj pyə ce Polšaku omə jəhudi byə. 1950-1960-minə soronədə əv həm İsrailədə, həm  Amerika Ybə Davləton ədə žimon kardəše. 1967-minə sorədə əv bə İsrail ogardə. İsraili ləškərədə xidmət kardəše. 1996-1999-inə soronədfəce İsraili jolə nazir bə. 31 mart 2009-minə soriku ce İsraili jolə nazire. 3 kərə kəxyvand byə. 3 gylə əǧylyš heste.