Bə mətni dəvarde

Bismark

Сe Vikipediá
Bismark, Xaremə Dakota

Bismark (Bismarck) — cy AIŠi šəhəronədə gyləje. Cy Kobəsonə Dakota pajtaxte. Ym šəhəri 1872-inə sorədə bino kardəšone. Əraziš 81 km²-e. Əholiš 108 həzoje.