Bə mətni dəvarde

Bodymčon

Сe Vikipediá

Bodymčon, šyplart — bevəcə akə bu pegətedə. Micə tono kavuə livə oxšəš bešə cijon soǧnədə hyšk kardəj, hyrd-hyrdi kudəš ijən telə badami ruəni məlhom hozy karde irin buə jaron səpe dəsuədə irini təmiz kardə jarə rə cok kardə. Sə doži tosvonidə. Sidiji ifrazi vej kardejdə.