Bə mətni dəvarde

Boeing

Сe Vikipediá
Boeing-737

Boeing (The Boeing Company). Çe Amerika İbə Devləton širkatonədə qıləye. Çe dınyo ıştənəpər istehsal kardə ən yolə širkatonədə qıləye. Şirkət 15 iyun 1916-inə sorədə ofayə bıə. Şirkəti Uilyam Boeing ofayə kardəşe. Çe širkati mərkəz çe Amerika İbə Devləton Çikaqo şəhərədəy. Şirkətədə 160 həzosə ve odəm ko kardedə. Şirkət çe aviasiya ve kəşonədə məhsul istehsal kardedə. Im širkati 2 qılə hissə. heste. 1-inə qılə (Boeing Commercial Airplanes)-iyo mılki ıştənəpəron istehsal kardedən. 2-inə qılə (Boeing Integrated Defense)-iyo hərbi ıştənəpəron istehsal kardedən. Im širkati 1 sornə devriyyə 96 milyard dollare.