Bə mətni dəvarde

Brjus Li

Сe Vikipediá
Bryus Li

Brjus Li (Li Xiao Long 27 noyabr 1940-20 ijul 1973). Ce Amerika İbə Davləton kinoaktjor byə.

Əçəy jimon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Bryus Li çe Amerika İbə Davləton San Fransisko şəhərədə bə dınyo omə. Əçəy pıə çinij bıə. Əv komik aktyor bıə. Əçəy inə nimə çinij, nimə alman bıə. Əv çe əğılətiku canqə vərzıjon məşğul bıə. Əv ve canqə vərzıjon umjən kardəşbe. 20 iyul 1973-ədə əv Honq-Konqədə mardə.

Əçəy Filmon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Əcəj həkkədə ve filmon kəšəšone. Əv yštən 4 gylə filmədə byə. Əj 1969-minə sorədə Marlou, 1971-ədə jolə rəhbər, 1972-ədə ce Əždəho ro, 1973-ədə Marde hənək filmonədə kəšəšone.

Əçəy marde səbəbon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Əcəj marde səbəb zyne bedəni.