Bə mətni dəvarde

Buddizm

Сe Vikipediá

Buddizm — ǧədimə Hindystondə cəmə erəku bə nav 6-inə sasorədə ofajə byə. Əj ofajə kardəkəs Gautaməy. Buddizm əsos mənoš əve ki, bə ǧanunon goroš, bə Budda goroš buddist nybu inson yštə žimonədə buddizmi dərəso. Buddiston əsos məǧsədšon bə nirvanə rost beje. Buddizmi čo mərhələš heste. 1 - Karma, 2 - Anatmavad, 3 - Kšanikavad, 4 - Buddiston kosmogologijə. Buddizmi ǧanunon nom Dxarməj. Buddizmi ǧanunon hukmən nin har kəs yštə dərəsə formədə ibodət kardejdə.