Bə mətni dəvarde

Butan

Сe Vikipediá
Ce Butani parcəm

Butan (འབྲུག་ཡུལ) — ce Asijə kišvəronədə gyləje.

Ym kišvər 17 dekabr 1907-inə sorədə ozod byə. Idorə kardə forma konsitutsijə byə monarxijəj. Əroziš 38 394 km²-e. Əholiš 758 həzoje. Pajtaxtyš Timphuj. Ym kišvər bandi kišvəre.

Numunə:Asiyə kişvəron