CİTROEN DYANE

Сe Vikipediá

Citroën DYANE. Çe Fransa ávtomobil bıə. Im ávtomobili Fransadə vadoydən. Im ávtomobili 1967-1983-inə soronədə vadoaşone. Im ávtomobili PEUGEOT şirkəti vádoáše.