CİTROEN TYPE A

Сe Vikipediá

Citroën TYPE A. Çe Fransa ávtomobil bıə. Im ávtomobili Fransadə vadoydən. Im ávtomobili 1919-1921-inə soronədə vadoaşone. Im ávtomobili PEUGEOT şirkəti vádoáše.