Bə mətni dəvarde

Carls Darvin

Сe Vikipediá

Numunə:Šaxsiyat Carlz Darvin (12 fevral 1809 — 19 aprel 1882) — bijolog byə. Ingiltərədə bə dynjo omə. Insoni ce məjmuniku ofajə be nyvyštəše.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]