Bə mətni dəvarde

Carlston

Сe Vikipediá
Carlston, Həšinyštə Virčinijə

Carlston (Charleston) — cy AIŠi šəhəronədə gyləje. Cy Həšinyštə Virčinijə pajtaxte. Ym žəhəri 1787-inə sorədə bino kardəžone. Əroziž 84,6 km²-e. Əholiš 51 həzoje.