Čassim Bin Muhəmməd Al Tani

Сe Vikipediá
(Cassim Bin Muhəmməd Al Tani cyjo adres ovaxtə byə)
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Čassim Bin Muhəmməd Al Tani (1825-1913). Ce Gətəri əmir byə. Gətər davləti ofajə kardəkəse. Ce Gətəri pojtaxt Doha šəhərədə bə dynjo omə. Əcəj de Osmanli imperija problemonyš byə. Bəcəj goroš 1871-minə sorədə Osmanli imperija bəcəj səpe ləškər vyǧandəše. 1878-minə sorədə əv Gətəradə hakimijjəti bə dast səše. 1913-minə sorədə əv marde. Əv ce Abdullah Bin Čassim Al Tani pyəj. Əv ce Muhəmməd Bin Tani zoaj.