Bə mətni dəvarde

Ceboksar

Сe Vikipediá
Cy Ceboksari parcəm

Ceboksar (urus.Çeboksárı) — cy Ursijəti šəhəronədə gyləje. Cy Cuvašija pajtaxte. Ym šəhəri 1469-inə sorədə bino kardəšone. Əholiš 470 həzoje.