Bə mətni dəvarde

Cita

Сe Vikipediá
Cy Cita psrcəm

Cita (urus.Çitá) — cy Ursijəti šəhəronədə gyləje. Ym šəhəri 1653-inə sorədə bino kardəšone. Əroziš 534 km²-e. Əholiš 331 həzoje.