Čuzeppe Garibaldi

Сe Vikipediá
(Cuzeppe Qaribaldi cyjo adres ovaxtə byə)
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Cuzeppe Qaribaldi

Čuzeppe Garibaldi (Giuseppe Garibaldi 4 iyul 1807-2 iyun 1882). Çe İtalya milli ğəhrəmone. İtalya davləti ofayə kardəkəse. Çe Fransa Nitsa şəhərədə bə dınyo omə. Əçəy pıə dıyoədə qəmiroməkəs bıə. Əv ıştənən cohil biyədə Miyonə de Siyo dıyoonədə ticarət qəmiyon roməşe. 1846-inə sorədə əy kışte piyəşone. Bəçəy qoroş əv sıftə bə Tunis peşı Nıso Amerika vitə. 1848-inə sorədə əv bə İtalya oqardə. Cuzeppe Qaribaldi mason bə.