Bə mətni dəvarde

Tunis

Сe Vikipediá
Tunisi parcəm

TunisAfrikədə gylə kišvər.

Pajtaxtyš Tunis šəhəre. Rəsmi zyvonyš ərəbije. 20 mart 1956-inə sorədə əv ce Fyrəngystoniku ozod byə.

Əcəj de Libijə, Əlčəzajiri marzyš heste. Əholiš 10,8 miljone. Əroziš 163 610 km²-e.

Šəhəri nom navku iminə kərə 814 sorədə votə byə, šəhərədə ən ǧədimə kə bə senzə-ponzəminə əsri aid kardejdən.

Ərəbon əvəsor: 4 janvar 2011-inə sorədə cy Tunisi Sidi Buzid šəhərədə vyjorədə tičarət kardəkəs 27 sinninə Muhəmməd Buəziz nom byə odəm marde. Əj čərimə kardəšonbe be ičozə ticarət karde goroš. 17 dekabr 2010-inə sorədə əv yštənyš sütše. 4 janvar 2010-inə sorədə əv marde. Tunisədə čəmat bə hukuməti vəjnə kucon beše. Tunisədə inǧylob be. 14 janvar 2011-inə sorədə cy Tunisi prezident Zejnalabidin Ben ƏliSəudi Ərəbistan vite. Peš Tunisi ym inǧylob čo ərəb davlətonən dəvarde.

Afrikə kišvəron
Nyso Afrikə Respublikə • Angolə • Benin • Botsvanə • Burundi • Burkino Faso • Əlčəzajir • Čibuti • Mijonə Afrikə Kišvər • Kongo Demokratikə Kišvər • Cad • Eritrejə • Efiopijə  • Fas • Gabon • Gambijə • Gana • Gvinejə • Gvinejə Bisau • Ekvatori Gvinejə • Kamerun • Kapo Verde • Kenijə • Komor ləpəkon • Respublikə Kongo • Lesoto • Liberijə • Libijə • Madagaskar • Malavi  • Mali • Mauritius • Misir • Mavritanijə • Mozambik • Namibijə • Niger • Nigerijə • Ruanda • San Tome u Prinsipi • Senegal • Sejšel • Sijerra Leone • Somali • Sudan • Esvatini • Tənzənijə • Togo • Tunis • Uganda • Zambijə • Zimbabve