Bə mətni dəvarde

Dənyštəčoədə volejbol

Сe Vikipediá
Dənyštəčoədə volejbol

Dənyštəčoədə volejbol — Olimpija vərzyšonədə gyləje. Ym volejboli ən ve dyjo kənoədə hənək karde dən. Ym volejbol 1910-inə sorədə Havaj ləpəkonədə ofajə byə. Ym volejboli hənək kardə vyrə dyrozi 16 metr, hovuži 8 metr bedə.