Bə mətni dəvarde

Dermatologijə

Сe Vikipediá
Dermatoskop
Pustədə allergijə teston

Dermatologijə (δέρμα) — ce junanon zyvonədə «pusti umutedəm» məno dojdə) — ce pusi noxəšijon umutə elme. Ym elm i gylə pusi ne, həmən ce odəmi mujon, nangyronən umutejdə. Dermatologijə cəmə erasə bə nav ofajə byə.