Bə mətni dəvarde

Devid Kemeron

Сe Vikipediá

Numunə:Šaxsiyat

Devid Kemeron (David William Donald Cameron 9 oktyabr 1966). Çe Dıjdə Britaniyə 75-inə yolə nazire. Əçəy pıə yəhudi inə çe Dıjdə Britaniyə kraliça avlode. 11 máy 2010-inə soriku det bə 13 iyul 2016-inə sori əv çe Dıjdə Britaniyə yolə nazir bıə. 6 dekabr 2005-inə sorədə Konservator partiya rəhbər bıə.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Numunə:İstinad siyahısı