Elvis Presli

Сe Vikipediá
Elvis Presli

Elvis Presli (Elvis Aaron Preslej[1] 8 janvar 1935-16 avgust 1977). Çe Amerika İbə Davləton hanəndə bıə. Bəj Rokk-N-Roll-i kral votedən. Əcəj xejzon beciz bıə. Çe Amerika İbə Davləton Missisipi davlətədə bə dınjo omə. Əcəj inə jəhudi, pıə ce Amerika İbə Davləton bınəjnə odəmondə bıə. Əcəj 3 sinnıš bijəsə 1938-inə əcəj pıə gətəšone. 1948-inə sorədə əvon bə Memfis kuc kardəšone. 1954-inə sorədə əv "Sun Records" studijadə mahnijon nıvıštedə. Det bə 1960-inə soron orəxe nezi ve məšhur bedə. Pešı əv noxəš bedə bəcəj goroš əcəj məšhurəti kam bedə. 16 avgust 1977-ədə əv mardedə.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]