Emoməli Rəxmon

Сe Vikipediá
Emoməli Rəxmon

Emoməli Rəxmon (Эmomalii Raҳmon 5 oktyabr 1952). Çe Tacikistoni 3-inə prezidente. Tacikistonədə bə dınyo omə. 6 noyabr 1994-inə sorədə əy çe Tacikistoni prezident səçınyedən. 1996-1997-inə soronədə bəçəy vəynə inğilabon bedən. Rəxmon həmmə inğilabonədə inğilabkardəkəson bardedə. Hakimiyyətədə mande zınedə. 7 qılə kinəş, 2 qılə zoəş heste.