Evo Morales

Сe Vikipediá

Numunə:Šaxsiyat

Evo Morales (Juan Evo Morales Ayma 26 oktyabr 1959). Çe Bolivya 80-inə prezidente. Bolivyadə beçizə xeyzonədə bə dınyo omə. Milətış çe Bolivya bınəynə millətonədə bıə aymarəy. 22 yanvar 2009-inə sorədə əy çe Bolivya prezident səçınyedən. Xeyzonış ni.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]