FİAT 500 X

Сe Vikipediá

FİAT 500 X. Çe İtalya ávtomobile. Im ávtomobili İtalyadə vadoydən. Im ávtomobili 2014-inə soriku vadoydən. Im ávtomobili FİAT širkat vadoydə.