Bə mətni dəvarde

Facebook

Сe Vikipediá
Facebooki šikil

Facebook — dynjo ən məšhurə sajtonədə gyləje. Sosial šəbəkəj. Ym sajt 4 favral 2004-inə sorədə ofajə byə. Syftə ym sajti nom Thefacebook byə. Iglə Harvard universiteti tələbon ym sajtiku oko doj zynəšone. 2006-inə soriku ym sajtiku har kəs oko doj zynejdə. Ym sajtiku 1 miljardisə ve odəm oko okojdə. Mark Tsukerberg cy Facebooki xyvande. Ərəbon Əvəsorədə Facebooki aktiv rolyš byə. Ym sajt ha sor 1 miljard dollarisə ve bəštə xyvandon pul vardedə.