Facebook

Сe Vikipediá

Facebook. Çe dınyo ən məşhurə saytonədə qıləye. Sosial şəbəkəy. Im sayt 4 favral 2004-inə sorədə ofayə bıə. Sıftə ım sayti nom Thefacebook bıə. İ qılə Harvard universiteti tələbon ım saytiku istifadə kardə zınəşone. 2006-inə soriku ım saytiku har kəs istifadə karde zınedə. Imsaytiku 1 milyardisə ve odəm istifadə kardedə. Mark Tsukerberq çe FACEBOOKi xıvande. Çe Ərəbon Əvəsorədə FACEBOOKi aktiv rolış bıə. Im sayt ha sor 1 milyard dollarisə ve bəştə xıvandon pul vardedə.

İstinodon[sərost bykə | kodi sərost karde]