Bə mətni dəvarde

Faiz

Сe Vikipediá

Faiz — ədədonədə sadədə i gylə hissə, de žygo rəmzi «%» nyšon kardə bejdə; gyləj təmomə cijədə gyləj hissə/poə nišon doj oko doə bejdə. Nymunə, 17 % ce 500 kg jəni 17 hissə de 5 kg har gylə, jəni 85 kilo. Žygoən bešedə ki 200 % ce 500 kiloku 1000 kg bedə, cumcyko 1 % ce 500 kiloku 5 kiloje, ijən 5 × 200 = 1000.