Bə mətni dəvarde

Fajsal ibn Husejn əl-Hašimi

Сe Vikipediá
Fajsal ibn Husejn əl-Hašimi

Fajsal ibn Husejn əl-Hašimi (20 maj 1883, Taif — 8 sentjabr 1933, Isvecrə) — ce Iragi ce Surija 1-minə həmən oxonnə kral byə. Ce Məkkə šərifi Husejn İbn Əli zoəj. 11 mart-25 ijul 1920-ədə ce İragi, 23 avqust 1921-8 sentjabr 1933-ədə ce Surija kral byə.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]